لوگو سنگبری معنوی
98-51-5252-4773+ -0915-528-4095   0 محصول - تومان العربية简体中文EnglishFrançaisItalianoفارسیEspañolTürkçeاردو
|

کاربرد جدول کشی در سطوح افقی و عمودی امری ضروری وحیاتی است.

جهت چیدمان باغچه وباغ وجداسازی چند محیط از یکدیگرمستلزم استفاده از جداول سنگی یا جداول بتنی می باشد

جدول سنگ گرانیت باغچه
جدول باغچه

باتوجه به لزوم زیباسازی محیط در پروژه های مختلف امروزه درخواست های متعددی جهت لبه های جداول سنگی به ما ارایه میگردد.

درخواست هایی که دیگر لبه های پخ نیستندبعضاگرد ودندانه دارهستند جداول تولید شده توسط ما مرزهارا برای ایجاد اشکال جدیدجابجا نموده است .

استفاده از جداول سنگی درمسیر پیاده روها-لبه های باغچه ولبه های استخرعلاوه برزیبایی باهدایت آب وتفکیک محیط کارایی دلگرم کننده ای دارد .

استفاده ازسنگ جدول انعطاف بیشتری بامحیط دارد.

دراغلب جداول سیمانی وبتنی ازسیمان وحلال های شیمیایی ورزین جهت استحکام بتتن استفاده می شود.

که یک ماده شیمیایی وآلوده کننده خاک است که از نقات ضعف جداول بتنی است که در سنگ جدول طبیعی این عیب وجود ندارد

مقاومت جدول سنگی ساخته شده ازگرانیت بادوام ومقاوم دربرابر سایش است.

جدول سنگ گرانیت مشهد مقاوم دربرابر نمک هاست

جداسازی مسیر تردد عابر وتردد خودروها ازکاربد های مهم جداول سنگی است

باتوجه به دافزایش مستمر قیمت هاوافزایش هزینه های تعمیر مجدد جداول بتنی و تعویض آن شهرداری ها و پیمانکاران به فکراستفاده از جداول سنگی هستند .

درگذشته بسیاری ازپروژه ها ازجداول بتنی که مقاومت بسیار کمی دارند استفاده می نمودند

ازدلایل تخریب زود هنگام جداول بتنی می توان دلایل متعددی را شمرد که امکان رخ دادن آن درجداول سنگی اصلا وجود ندارد

جداول بتنی درکارگاه های سنتی و به صورت دستی باهم میکس می شونده نیروی انسانی وظیفه ترکیب درصد مواد واجزای بتن رابرعهده دارد.

تخریب جدول بتنی براثرعدم دقت نیروی انسانی
تخریب جدول بتنی براثرعدم دقت نیروی انسانی درترکیب مواد وپرس جدول یتنی

این موضوع سبب گردیده هیچگاه دوعدد جدول بتنی بایک درصد وبا یک کیفیت تولید نگردد

جداول بتنی درهنگام میکس نیمه جامد وپس از سفت شدن جامد می گردد

درجداول سنگی متریال اصلی که خود سنگ می باشد جزیی غیرقابل تغییر همگن وجامد است .

مقاومت فشاری درجداول بتنی برحسب شکل دانه بندی اجزای ان متغیر است یعنی نمی توان به یقین بیان نمود مقاومت فشاری جداول بتنی چه عددی است

مقاومت فشاری سنگ گرانیت مروارید مشهد ۶۵٫۹مگاپاسکال است ولی مقاومت فشاری بتن باعیار۳۵۰بین۲۶تا۳۱مگاپاسکال می باشد

که ۵۰درصد کمترازسنگ جدول گرانیت مروارید مشهد است

به این دلیل است که جداول بتنی درمقابل ضربه و سایش مقاوم نیستند و فرو می پاشند

جداول بتنی درصورت عدم عمل آوری صحیح در۷روز اول تولیدشان بسیار حساس هستند ورسیدن به مقاومت ۲۸روزه جداول بتنی بسیار زمان بر وقتگیر وپرهزینه است.

جداول سنگی پس از برش نیازبه هیچگونه نگهداری در شرایط خاص نداشته وقابل اجراوبارگذاری میباشد

جذب آب توسط جداول بتنی امری عادی وشایع است و پس ازجذب آب ویخزدگی آن سبب ایجادانبساط درسنگدانه های ان میگرددتخریب و ازبین رفتن بتن درزمان کوتاهی انجام می پذیرد

جداول گرانیتی جذب آب کمی دارند

جداول سنگی تولید شده در سنگبری معنوی در طول و عرض مورد نیاز شمامشتریان گرامی قابل تولید و عرضه می باشد

جهت دریافت اطلاعات بیشتر دررابطه باسنگ گرانیت مروارید مشهد ویا جداول سنگی و سنگ کوبیک با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید

مشاوره وفروش :۰۹۱۵۵۲۸۴۰۹۵

تلفن دفترمرکزی فروش :۰۵۱۵۲۵۲۴۷۷۳محصولات سنگبری معنوی
نماد اعتماد سنگبری معنوی